facebook modul:      

Ügyeleti telefonszámunk, amely minden nap 0800 - 2000 óra között hívható:
06-30-725-50-79


Megbízott körzeti megbízott: Bacsa Csaba r. főtörzsőrmester:
06-20-217-60-83

(KMB fogadóórája: minden hónap második hét szerda délután 15:00 és 17:00 között
a Közbiztonsági Központban, Szemők Balázs tér 2.)

                                                                            MONOR RENDŐRKAPITÁNYSÁG elérhetőségei:
                                             Cím: 2200 Monor, Kossuth L. u. 86
                                             Posta cím: 2200 Monor Pf.: 5.
                                             Telefon: 06-29/410-726; 06-20-444-1362; 06-20-961-9917
                                             Fax: 06-29/410-367; 06-29/410-726
                                             E-mail: monorrk@pest.police.hu

 

Születésnapi tortánk

Kérjük, támogassák egyesületünket adójuk 1%-ával. Köszönjük.

Új szolgálati gépjárművünkről ismertető itt látható


Ide kattintva lehet megnézni a "hónap polgárőrei" értékelések okleveleit.


Éves rendes közgyűlés.


2022. 05. 13-án az esti órákban tartotta meg egyesületünk az éves beszámoló közgyűlését.
A közgyűlésen a 2021-es év pénzügyi és szakmai beszámolója mellett elfogadtuk az idei év költségvetéstervezetét is, valamint a következő időszak feladatairól, a jövőbeni tervekről is nagyon sok szó esett. Ugyancsak tájékoztatás hangzott el a különböző pályázatokkal kapcsolatban, amelyeken egyesületünk sikeresen szerepelt. Ezzel kapcsolatban került ismertetésre a pályázatok segítségével megvalósult vásárlások és új beszerzések, amelyek keretén belül az egységes formaruházatokat, valamint különböző technikai és informatikai eszközöket sikerült pótolnunk, illetve beszereznünk.
Sok más egyéb mellett kiemelten került megvitatásra az egyesület idén esedékes - egyesületünk 1997-ben alakult, így most ünnepeljük a 25 éves fennállásunkat - kiemelkedő évfordulójához kötődő megemlékezés és az ehhez kapcsolódó program szervezése is.
Jó hangulatú és eredményes közgyűlést, valamint sikeres időszakot tudhatunk magunk mögött és egyben köszönjük is minden polgárőr társunk áldozatos munkáját, tevékenységét az elmúlt időszakban.


                               

Céljaink az elkövetkező időszakban sem változtak:

 

- A már elnyert lakossági támogatást és bizalmat megőrizni és tovább erősíteni.

- Az egyesület stabil működésének - és az ehhez szükséges személyi, tárgyi és anyagi erőforrásoknak - további biztosítása.

- A pártolótagsági intézményt rendszeressé tenni és még szorosabb együttműködést kialakítani azokkal a vállalkozásokkal és magánszemélyekkel, akik tudják és akarják is támogatni - anyagiakkal is - egyesületünket.

- Járőrszolgálatainkat a már megkezdettek szerint továbbra is állandó rendszerességgel fenntartani és ezek minőségét tovább növelni. A már kialakulóban lévő járőrözési stratégiával és taktikával - a rendőrséggel és a környező települések polgárőrségeivel is összehangolva - kiemelt figyelmet fordítani térben és időben a veszélyeztetett területekre, településrészekre.

- Folytatni és még aktívabbá tenni részvételünket a falu által szervezett, illetve a települést érintő rendezvényeken, eseményeken.

- Az átadásra került Közbiztonsági Központ munkájában való részvétel és a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése.

- Folytatni a már megkezdett személyes bűnmegelőzési felvilágosító tevékenységet és aktív segítségnyújtást, emellett az internet (honlap, facebook, blog) adta lehetőségeket is még jobban kihasználva.

- Hatékonyan részt venni a gyermek- és fiatalkorúak védelmében. Az iskola, játszótér körzetében a gyermekek sérelmére irányuló bűncselekmények és balesetek megelőzésére kiemelt figyelmet fordítunk, különös tekintettel a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekre, valamint a gyermek- és fiatalkorúak - közrendet és közbiztonságot esetlegesen veszélyeztető - csoportosulásaira.

- Ugyancsak nagy hangsúlyt kell fektetünk a helyi ifjúság nevelésére és ezért törekszünk alkalmanként segítőként a polgárőr tevékenység végzésébe is bevonni őket. Ennek köszönhetően már több fiatal vett részt a különböző rendezvénybiztosításokban és így megismerte a tevékenységünket is. Ezzel is próbáljuk őket a felelősségre szoktatni, valamint az arra rátermett fiatalokból az utánpótlást kiépíteni és szervezni.

- Elérni, hogy a SZEM (SZomszédok Egymásért Mozgalom) szervezetten és tudatos formában beinduljon a településen a polgárőrség vezetésével és koordinálásával.

- Tovább javítani egyesületünk hivatalos működésén.

- A központi és közös rendőrségi, illetve polgárőrségi akciókban még aktívabban szerepet vállalni, valamint adott esetben szeretnénk ezek tevékeny kezdeményezői is lenni.

A közgyűlésen elhangzottak alapján továbbra is fő feladat a Polgárőrség elérhetőségi módjainak bővítése, valamint az új „arculat” továbbfejlesztése. A folyamatos és rendszeres polgárőr szolgálat megszervezése és fenntartása alapvető cél és feladat a jövőben is. Ebben nagy segítség a 2013-ban átadásra került "Közbiztonsági központ" (Szemők B. tér) épülete és abban a rendőrséggel - körzeti megbízottal - közös elhelyezés megteremtése, valamint az egyre bővülő térfigyelő kamerarendszer és annak az itt elhelyezésre került központjának kiépítése.

Továbbra is kiemelten fontos a Rendőrséggel, az ismételten megkötött együttműködési megállapodáson alapuló szoros, napi kapcsolatot és a közös szolgálatok megszervezése és a közös járőrszolgálatok folytatása. Emellett hasonlóan fontos feladat a már megkötött együttműködési szerződések alapján a környező települések hasonló szervezeteivel való szoros együttműködés és közös tevékenység.

A polgárőr egyesület elnöksége a lehetőségek szerint továbbra is mindent elkövet annak érdekében, hogy az egyesület képes legyen a különböző támogatások befogadására, valamint pályázati összegek elnyerésére.
Kiemelt feladat, hogy a településen működő és üzemelő vállalkozások nagy része, illetve minél több magányszemély is "pártoló tag" legyen és ezzel is támogassák a lehetőségeikhez képest a község közbiztonságának további erősítését.

Fontos feladat a tagtoborzás és az egyesület létszámának bővítése, amely elengedhetetlen a szolgálatok zavartalan megszervezése és ellátása érdekében.

Az elkövetkező időszakra vonatkozó főbb tervek:

- „Egy rendőr - egy polgárőr" közterületi közös/vegyes-járőr szolgálati forma rendszeressé tétele.

- „Polgárőr Ügyelet” - ahol a helyi lakosok, állampolgárok megtehetik bejelentéseiket és segítséget kérhetnek telefonon, e-mailben, ill. igény szerint személyesen is.

- „Posztos Polgárőr" szolgálat - a település központjában, kritikus időkben napközbeni jelenlétünk kedvező visszhangot válthat ki, növeli a biztonságérzetet.

- A szomszédos települések polgárőrszervezeteivel a kapcsolat ismételt felvétele és együttműködés kidolgozása. „Mobil Polgárőr Szolgálat" kialakítása, a szomszédos települések hangolják össze a polgárőr szolgálatokat, ezzel segítenénk, egészítenénk ki egymást. Közösen szerveznénk „Mobil Polgárőr Szolgálatot” és visszatérően járőröznénk egymás településein.

- Fel kell mérni, és ha erre igény, illetve fogadókészség van, az egyesület szervezze meg a „Szomszédok Egymásért Mozgalmat (SZEM)", a szomszédsegítés rendszerét.

- „Egy iskola - egy polgárőr mozgalom" - a már eddigi gyakorlatunkat folytatva és tapasztalatainkat felhasználva a polgárőrök továbbra is vegyenek részt a tanulók bűn-, és baleset-megelőzési célú felkészítésében.

- Az egyedül élő idős embereket, illetve a nyugdíjas klub rendezvényeit a polgárőrök lehetőleg rendszeresen keressék fel, beszélgessenek el velük, végezzenek bűnmegelőzési felvilágosító munkát és igény szerint nyújtsanak segítséget is nekik.

- Igény szerint ismételten „Bűnmegelőzési lakossági fórumot" szervezni, ahol a rendőrség szakemberei, a település vezetői és a lakosság a település közbiztonsági problémáit értékelhetik, elemezhetik, így a további polgárőr szolgálatot ezen megszerzett információk alapján lehet fejleszteni, bővíteni és ellátni.

- A polgárőrök képzését, önképzését is rendszeresen végezni kell. Elengedhetetlen bizonyos alapvető ismeretek megléte a törvényes szolgálatellátáshoz.


 


Várjuk minden tenni akaró, településünk és annak lakói iránt felelősséget érző lakos jelentkezését
a Gombai Polgárőr Egyesület soraiba!


JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS!
(a fenti "Felhívásra" kattintva tudhatja meg, hogyan lehet polgárőr, ill. hogy támogathat minket)

"Tegyünk egymással, önmagunkért és egymásért!" 

 Gombai Polgárőr Egyesület                    

    

A Gombai Polgárőr Egyesület 2012. novemberében volt 15 éves.
Az Egyesület 2013-ban ünnepelte meg
- méltó keretek között és más örömteli eseményekkel is összekapcsolva - ezt az évfordulót.
Ehhez kapcsolódóan 2013 augusztus végén került sor több programra is, többek között
 2013.08.29-én 16:00-kor került sor a "Bűnmegelőzési központ" átadására is.
 


 
Pest megyében 2014-ben "Az év polgárőr egyesülete" a Gombai Polgárőr Egyesület lett.
 A kitüntető címet 2015.05.30-án vehettük át Százhalombattán a Pest Megyei Polgárőr Szövetség közgyűlésén,
 dr. Bilisics Pétertől a PMPSZ elnökétől.

 Köszönjük a polgárőr társainknak a folyamatos remek teljesítményt, amivel ezt a megtisztelő címet kiérdemeltük.

 

 Megalakult a Gombai "Szurdik" Önkéntes Települési Mentőcsoport

 

Rendőrségi elismerést kaptunk

2014. április 23-án tartották a Monori Rendőrkapitányságon az illetékességi területén tevékenykedő 17 polgárőr egyesület
2013-as évben végzett munkájának értékelését.
Minden egyesület becsülettel teljesítette önként vállalt feladatát, de 2 egyesület - köztük mi is - külön is dicséretben és emlékplakett elismerésben
részesült kiemelkedő tevékenysége miatt.

A Monori Polgárőr Egyesület és a Gombai Polgárőr Egyesület kapta meg ezeket az elismeréseket. Köszönjük.

   


 

meteoblue